Nycklar

Nyckelinformation

Vid beställning av nycklar till lägenhetsdörr eller beställning/ omprogrammering av "taggar" vänligen kontakta Stefan Ekholm.
e-mail: stefan_ekholm@telia.com
telefon: 0761-308495

 A) Styrelsen har nu inköpt en sats låscylindrar som förvaras i styrelserummets kassaskåp och kan åtkommas med hjälp av styrelsemedlem. Vid behov kan medlem som så önskar byta sitt lås. Priset för cylindrarna är 3000:- och för tre nycklar 600:-. Handskriven instruktion för cylinderbyte ingår i förpackningen. Det går alltså att göra bytet själv men professionell hjälp rekommenderas. Återlämna gärna den begagnade cylindersatsen. Den går att bygga om och ett felfritt cylinderpaket kan gottskrivas medlemmen med bortåt 2000:- som då avdrages från ovanstående kostnad. Exakta beloppet bedöms från fall till fall.

 B) Problem har visat sig kunna uppstå med låsen på olika sätt. En varningssignal är om låset är mycket trögt att öppna. Det första man gör är att låsa och låsa upp med öppen dörr. Om problemet då är borta är orsaken att söka i en snedhängande dörr och lösningen är ett snickaringripande.

Kvarstår trögheten när dörren är öppen kan man möjligen bli hjälpt av ASSA’s 
låsspray. Obs vanlig olja får ej användas. Det kan även vara något mekaniskt fel som i så
fall kan eftersökas med instruktionen enligt ovan eller överlämnas till fackman.
Mekaniska fel som åtgärdas i tid kan innebära att dörren ej behöver borras.

 C) Att man vill byta lås beror oftast på att någon nyckel kan ha kommit i orätta händer och då går det att ordna relativt lätt, se ovan. Har man däremot låst sig ute genom att man exempelvis tappat sina nycklar eller att låset havererat återstår endast att borra hål i dörren. Detta kan endast göras av fackman! Förutom ny låsmekanik erfordras då en täckplåt som skyler över det borrade hålet.

 D) Alla föreningens blå ”taggar” är nu omprogrammerade så att de fungerar i alla tre entredörrarna. Det är alltså möjligt att besöka grannar i föreningen utan att stå utanför och ringa på porttelefonen. Om någon tagg inte fungerar som avsett kan det lösas med ett samtal till Carl Söderberg tel 0707-328045.

 E) Leverantören av blå taggar har semesterstängt f.o.m. vecka 28 t.o.m. vecka 31 och det går då endast med svårighet och i trängande fall att få ut ny grej. Spärrning går att ordna via ovanstående telefonnummer. Tillverkaren av metallnycklar stänger ej helt men har begränsad tillgänglighet vissa veckor.

 

 

Styrelsen/ CGS