Medlemsinformation

Allmän medlemsinformation!

191126
Tips&trix för din lägenhet

tips-och-trix-samt-varme-vatten.pdf

190528
Föreningens stadgar

brfhercules-i-stiernhielms-stadgar.pdf

190315
Föreningens årsredovisning för 2018

arsredovisning_2018.pdf

180426

Styrelsen kallar till möte i respektive hus A,B ochC
angående kommunens planförslag över
Kv Stiernhielm 6&7, se bifogad kallelse

mote-om-planforslag-kv-stiernhielm-6-och-7-180426.pdf

180425

Föreningens årsmötesprotokoll för 2018

protokoll-arsstamma-2018.pdf

180327
Föreningens årsredovisning för 2017

2619_ar_2017-arsredovisning-for-hemsidan.pdf

180314

Se förslag till nya stadgar!

forslag-till-nya-stadgar-brf-hercules-2018-inkl-andringslista.pdf

180116

Vi börjar den 15 januari att installera laddboxar för elbilar.
De platser som är aktuella är p-plats 102-106.
Anmäl dig till Gun Britt Johansson gunbritt.jsson@telia.com eller 0708-49 02 95 för att få tillgång till en av dessa platser om du skall köpa elbil!
Kostanden för en p-plats med laddbox är odinarie pris 900:- + 350:- för el i månaden.

 

171121

Information - Laddboxar

Brf Hercules styrelse har i samråd med styrelsen för
Samfälligheten beslutat att installera laddboxar i garaget
som ger möjlighet att ladda elbilar och laddhybrider.

Styrelsen har beslutat att tilläggsavgiften är 350 Sek/månad och plats, för boxen samt elkonsumtionen för en styck bil. Dvs det är inte tillåtet att låta andra bilinnehavare än den egna bilen laddas i detta uttag.

 

171117

Försäljning bostadsrätt:

Om du säljer din boststadsrätt, så kom ihåg:

- att snarast meddela styrelsen uppsägning av eventuell p-plats i garaget, (försäljning av lägenheten får bostadsrättsföreningen besked via mäklare)
- att till Mölndals Stad meddela när avläsning av El skall ske
- att ändra eventuell fasttelefoni 

Vid försäljning av lägenheten och flytt, skall du lämna kvar i lägenheten:
- De två digitalboxarna som Telia har lämnat till Tvn
- Den vita pärmen med information om garantier och broschyrer till kapitalvaror
- ÅVC-kortet till återvinningsstationer
- Brandsläckaren

 

170523

Protokoll från föreningens årsmöte den 26 april 2017

arsmotes-protolkoll-rostlangd-170426.pdf

170510

Årsredovisning för Brf Hercules 2016

2619_ar_2016-arsredovisning-for-hemsidan.pdf

170323

Föreningen har nu gjort en energideklaration som ni kan läsa här!

760109-deklaration_brf-herules-kv-steiernheim-20170320.pdf

 

170315

Föreninen har köpt in ett bordtennisbord till alla medlemmar och deras anhöriga i Brf Hercules!
Styrelsens förhoppning är att detta skall bli en aktivitet för både unga som äldre!
Läs mer hur du bokar tid och vilka regler som gäller här!

bordtennis-rum-regler.pdf

 

170315

Till dig som är medlem i Brf Hercules har vi gjort en liten lista över tips & trix som du kan ha nytta av i din lägenhet!

tips-och-trix-hercules.pdf

 

161201

Styrelsen informerar !

Sedan en tid tillbaka har det installerats larm på dörrarna från garaget in till respektive trappuppgång (slussen).

Anledningen till dessa larm är, som ni känner till, att vi har haft problem med främmande personer under nattetid i våra fastigheter.

När man går från garaget in via slussen är det av största vikt att endast öppna dörren med den/ de taggar som respektive lägenhetsinnehavare har tillgång till. Dvs det är absolut förbjudet att använda nödhandtaget om det inte är brand eller annan nödsituation.

Larmet utlöses av två anledningar:

                                                                -- Nödhandtaget har använts

                                                                -- Dörren har inte stängts inom 60 sekunder

Därför är det viktigt att vi alla ser till att dörrarna stängs ordentligt efter att vi har passerat.

Alla måste också respektera dessa rutiner så vi slipper falska larm och utryckningar.

 

161115

INFORMATION FRÅN STYRELSEN!
 

Månadsavgift - 2017.

Styrelsen har beslutat att månadsavgiften för respektive lägenhet är oförändrad under 2017, dvs samma som 2016.

Vattendebitering / lägenhet.

Styrelsen har under 2016 arbetat med kostnadsberäkningen för föreningens vattenkonsumtion. Dvs det som vi som boende använder för eget bruk och som respektive bostadsrättsinnehavare betalar. Till dags dato har föreningens utdebitering inte speglat den verkliga kostnaden för varmvattenkonsumtionen.

Styrelsen har beslutat att avgiften från och med 1 januari 2017 blir för kallvatten 24 Sek/ kubikmeter och varmvatten 60 Sek/ kubikmeter.

Styrelsen har även beslutat att någon retroaktiv justering av avgiften inte kommer att göras.

Mölndal 2016-11-15
Styrelsen Brf Hercules

 

161107

LARM INSTALLERAS !

Från och med ONSDAGEN den 9 NOVEMBER installeras det larm på samtliga dörrar i garaget.Detta innebär att man MÅSTE ANVÄNDA TAGG när dörrarna skall öppnas.
 
Om tagg inte används kommer larmet att utlösas och ett mycket högt ljud kommer att låta i garaget.
Detta innebär att det är absolut förbjudet att använda nödhandtaget annat än vid brand eller annan fara. 

FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA HANDTAGET !

 

 2016-11-07

Styrelsen Brf Hercules

 

160919

Balkonginglasning!

Styrelsen vill påminna om att medlem som tänker glasa in sin balkong måste kontakta styrelsen innan någon leverantör upphandlas, då vi har ett gemensamt bygglov (går ut hösten 2019) för att alla balkonger skall se likadana ut!

 

160530

Protokoll från föreningsstämma 160425

protokoll-foreningsstamma-16-04-25-sign.pdf

 

160425

Flyttanmälan görs hos Skatteverket

Från och med 1 januari 2016 ska den som flyttar alltid göra flyttanmälan direkt till Skatteverket. Tidigare kunde privatpersoner göra flyttanmälan via Svensk adressändring också men vid årsskiftet löpte avtalet mellan Skatteverket och Svensk adressändring ut.

Det är gratis att göra flyttanmälan hos Skatteverket och på www.skatteverket.se/flytta kan man fylla i allt direkt i e-tjänsten och bli klar på några minuter. Det enda som behövs är en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID.

Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsaktörer.

Svensk adressändring har kvar ansvaret för eftersändning av post. Den som vill ha eftersändning beställer det mot en kostnad hos Svensk Adressändring AB.

 

160406

Föreningens årsredovisning 2015

arsredovisning-2619_ar_2015.pdf

 

160330

Nya rutiner för ärendehantering / felanmälan.

UTÖKAD FASTIGHETSSERVICE !    

Rutin för ärendehantering/ felanmälan via  dator och internet.  

För att säkerställa och öka servicegraden öppnar vår fastighetsförvaltare Service Entreprenören AB (Marcus Rapp) upp en ny rutin för serviceärenden.

 1) Alla ärenden såsom felanmälan, behov av hjälp etc. skall anmälas via dator/ nätet med hjälp av länken http://www.service.nu/  och fliken serviceanmälan. Registreringen är självinstruerande.

 2) Vid akuta ärenden och/eller ej tillgång till dator. Ring servicetelefonen 0709/ 83 95 82.  

 3) Vid akuta ärenden t.ex vattenläckage vid tidpunkt utanför ordinarie arbetstid och kontakt inte erhålls enligt ovan. Ring jouren Securitas 010/ 47 05 300.    

 

160329

Ett avstämningsmöte hölls den 23 mars angående den genomförda garantiavtämningen.

Skanska har för avsikt att helt slutföra de kvarstående punkterna i både lägenheter och de gemensamma utrymmen såsom trapphus och källare under april 2016.Skanska direkt tar nu över de felanmälningar som kommer härefter, men vi skall alltid kontakta Marcus Rapp så håller han kontakten med Skanska!
Skanska kommer att avtala tid med respektive medlem för att åtgärda de kvarvarande punkter i lägenheterna.

 

151124
Från och med den 19 december 2015 kan ni hyra föreningens gästrum/styrelserum,
läs mer här!

 

151013
Läs av din egen vattenförbrukning!

Nu har du möjlighet att se din egen förbrukning av varmt & kalltvatten!
följ denna länk hercules.aptustotal.se
logga in med användarnamn = ditt lägenhetsnummer
lösen ord = ditt lägenhetsnummer
Observera: Byt lösenord när du loggat in!

 

Försäljning bostadsrätt:

Om du säljer din boststadsrätt, så kom ihåg:

- att snarast meddela styrelsen uppsägning av eventuell p-plats i garaget, (försäljning av lägenheten får bostadsrättsföreningen besked via mäklare)
- att till Mölndals Stad meddela när avläsning av El skall ske
- att ändra eventuell fasttelefoni

Förmånligt försäkringsavtal med SBC:

Föreningens styrelse har tecknat nytt förmånligt försäkringsavtal via vår medlemsorganisation Bostadsrätterna.

Avtalet gäller från och med 2015-10-01.

Bland annat ingår en gemensam del som kallas bostadsrättstillägg dvs ett tillägg som reglerar "gråzonen" mellan föreningens åtagande och resp lägenhetsinnehavare.
 
Detta innebär att du som enskild försäkringstagare kan ta bort denna del i din egen hemförsäkring.

Effekten blir att vi som medlemmar i föreningen resp innehavare av våra lägenheter kommer få en mycket enklare och billigare hantering vid eventuella skador i våra fastigheter, samt föreningen är garanterad att alla medlemmar har ett relevant försäkringsskydd för vår gemensamma egendom.
För er info så har Bostadsrätterna bytt försäkringsbolag till
Protektor Forsakring ASA 08/ 410 63 700/styrelsen 2018-07-30

Läs mer:
gemensamt-bostadsrattstillagg-2015.pdf

 

Föreningens årsredovisning 2014

arsredovisning-2014.pdf

 

Föreningens stadgar:

stadgar-brf-hercules-2015.pdf 

 

Samfällighetsföreningen informerar:

gemensamma-gardsregler-20150707.pdf

 

Trivselregler:

trivselregler-i-brf-hercules.pdf

 

Medlemsansvar lgh/fastighet:

ansvarsfordelning-mellan-medlemmar-och-forening-for.pdf

 

Sophantering:

Se samfällighetsföreningens information!

 

Reglerför balkong-skydd-inglasning samt markiser:

info-om-markiser-mm.pdf

 

Brandinformation:

brandinformation.pdf

 

Om du har får promblem med någon av dina grannar med exempelvis störande ljud eller annat, skall du agera enligt denna ordning som styrelsen sammanställt:

uppsagning-vid-allvarliga-storningar.pdf

  

Sammanställning fel och brister inkomna till föreningens mailbox t.o.m 29 april:

sammanstallning-fel-och-brister-fran-gmail-.pdf

 

Styrelse/gästrum: 

regler-och-anvisningar-for-hyra-av-bfr-hercules-gastrum-pa-hemsidan.pdf

 

 Nyckelbeställning:

Text under bearbetning