Nyheter

 

   • Inbrottsförsök !

    Återigen har vi tyvärr drabbats av inbrottsförsök och åverkan på dörrar i områdets gemensamma utrymmen.
    Det är även denna gång samma personer , en kvinna och två män (drogmissbrukare), som för ca 3 veckor sedan.
    De greps av Polisen vid midnatt natten till Måndag den 19/9.
    Vi uppmanar alla att vara vaksamma och tänka på att inte släppa in okända personer i fastigheterna.
    Om någon har blivit av med något gör omgående en polisanmälan.

   • 160817

   • Under den senaste tiden har det varit inbrott och inbrotts-försök i samtliga hus i föreningen. Det har stulits cyklar från cykelförråden samt åverkan på dörrarna till våra övriga förråd.

    Dessa inbrott/ inbrottsförsök är av föreningen polisanmälda.

    Om du är drabbad och blivit av med något tex cykel måste du polisanmäla samt kontakta ditt försäkringsbolag.

    Vid anmälan till polisen referera då gärna till föreningens anmälan
    nummer 5000-K1003738-16.

    Med hjälp av övervakningskamera har vi identifierat misstänkta personer (två män och en yngre kvinna) som nattetid har uppehållit sig i garage och trapphus.

    De har troligen även övernattat i våra gemensamma ytor. De har gjort inbrott/ inbrottsförsök i förrådsutrymmen som nås via garaget dvs inte endast vår förenings ytor.
    Det finns tydliga brytmärken på ett stort antal dörrar.  De har manipulerat låset till dörren vid sidan om garageporten och därmed passerat obehindrat.
     
    Samfälligheten kommer omgående att nattetid utöka bevakningen i garaget med hjälp av Q-park. Dörren vid sidan om garageporten kommer omgående att förstärkas.

    Under nästa vecka kommer den att förses med ett larm som utlöses om dörren inte stängs inom rimlig tid. Dvs ett mycket högt ljud kommer att ljuda inne i garaget. Utredning kommer att startas om ytterligare kameraövervakning.

    Utredning kommer även att startas avseende "nödhandtagen" på dörrarna in till våra trapphus.   Om du ser något uppseendeväckande i garaget eller i anslutning till våra hus, vänligen kontakta då omgående någon person i föreningens styrelse. Det är av högsta vikt att vi omgående får stopp på "objudna gäster" i våra lokaler. Vi vet av tidigare händelser att det förekommer att personer som inte hör hemma här rör sig inom vårt område.

    TÄNK PÅ ATT DITT AGERANDE KAN HÅLLA TJUVEN BORTA!

     

   • 160425

    Flyttanmälan görs hos Skatteverket

    Från och med 1 januari 2016 ska den som flyttar alltid göra flyttanmälan direkt till Skatteverket. Tidigare kunde privatpersoner göra flyttanmälan via Svensk adressändring också men vid årsskiftet löpte avtalet mellan Skatteverket och Svensk adressändring ut.

    Det är gratis att göra flyttanmälan hos Skatteverket och på www.skatteverket.se/flytta kan man fylla i allt direkt i e-tjänsten och bli klar på några minuter. Det enda som behövs är en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID.

    Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsaktörer.

    Svensk adressändring har kvar ansvaret för eftersändning av post. Den som vill ha eftersändning beställer det mot en kostnad hos Svensk Adressändring AB.

     

   • 160330

    Nya rutiner för ärendehantering / felanmälan. Se under kontakter vad som gäller!

    • 160329

    •  Ett avstämningsmöte hölls den 23 mars angående den genomförda garantiavtämningen. Skanska har för avsikt att helt slutföra de kvarstående punkterna i både lägenheter och de gemensamma utrymmen såsom trapphus och källare under april 2016.

     Skanska direkt tar nu över de felanmälningar som kommer härefter, men vi skall alltid kontakta Marcus Rapp så håller han kontakten med Skanska!
     Skanska kommer att avtala tid med respektive medlem för att åtgärda de kvarvarande punkter i lägenheterna.

    • 151013
     Nu har du möjlighet att se din egen förbrukning av varmt & kalltvatten!
     följ denna länk hercules.aptustotal.se
     logga in med användarnamn = ditt lägenhetsnummer
     lösen ord = ditt lägenhetsnummer
     Observera: Byt lösenord när du loggat in!
      

    • Föreningens styrelse har tecknat nytt förmånligt försäkringsavtal via vår medlemsorganisation Bostadsrätterna.

     Avtalet gäller från och med 2015-10-01.

     Bland annat ingår en gemensam del som kallas bostadsrättstillägg dvs ett tillägg som reglerar "gråzonen" mellan föreningens åtagande och resp lägenhetsinnehavare. 

     Detta innebär att du som enskild försäkringstagare kan ta bort denna del i din egen hemförsäkring.

     Effekten blir att vi som medlemmar i föreningen resp innehavare av våra lägenheter kommer få en mycket enklare och billigare hantering vid eventuella skador i våra fastigheter, samt föreningen är garanterad att alla medlemmar har ett relevant försäkringsskydd för vår gemensamma egendom.

    • Fr o m 22 juni gäller följande för Brf Hercules p-platser:

    • Vi behöver ej ha vårt p-tillstånd i vindrutan, vilket innebär att vi kan skifta bil som står på vår hyrda plats.

     Vi har dessutom möjlighet att kontakta Q-park om någon olovligen har parkerat på någon av våra platser.

    • Tre stycken MC/mopedplatser finns att hyra i garaget till en kostnad av 200:-/månad, kontakta Gunbritt Johansson på tel: 0708-490295

    • Information beträffande markiser, vindskydd, inglasning balkong/terrass, samt staket runt terrass:

     a) Beslut från styrelsen att markisväv Sandatex 986/727 skall användas för markis och balkongskydd. Den är ljusgrå och harmonierar med övriga gråa detaljer på Montage av markis skall ske av auktoriserad leverantör för att huset inte skall lida någon ökad risk för framtida skador. Montage av markiser godkänns på lämpliga platser, dvs. över balkonger där inget väder-/solskydd finns i form av överliggande balkonger. Styrelsens godkännande krävs för placering på andra platser.

     b) För inglasning av balkong eller terrass har styrelsen ett bygglov som löper ut under hösten 2019 om inte inglasningen har påbörjats då. Då bygglovet är baserat på en speciell konstruktion skall kontakt tas med styrelsen innan upphandling sker för hänvändelse till rätt leverantör.

     c)För att uppnå en enhetlig utformning runt våra innegårdar har följande beslut tagits i Samfällighetsföreningen.
     Kompletterande staket på uteplatser är endast tillåtet på kortsidor och då i samma utförande som redan befintliga.