Välkommen till BRF Hercules!


Föreningen bildades 2011-08-25

och är belägen i Kv Stiernhielm i Mölndal

Föreningen är medlem i SBC
(Sveriges BostadsrättsCentrum AB)

                                                         


Protokoll från årsstämman 20190415

stammoprotokoll-20190415.pdf


Styrelsen kallar till extra föreningsstämma kl 18,30 den 3 december 2018 i Bifrostkyrkan, för att ta beslut om solceller. Se även bifogad kallelese.

solceller-kallelse-extra-foreningsstamma.pdf

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med projektet under 2019. Se även protokollet nedan.

protokoll-extra-foreningsstamma-20181203-signerat.pdf


 

Då det nu har varit inbrott i en våra lägenheter
vill vi att ni ökar er vaksamhet runt våra hus!

Släpp inte in någon samtidigt som ni själva
går ut eller in genom entrédörren!

Om ni ser något eller någon misstänkt som befinner
sig på gårdarna eller runt husen, ta kontakt med
någon i styrelsen eller Marcus Rapp.

Kontrollera att ni alltid har låst lägenhets-dörren!

Med gemensamma ögon kan vi hålla tjuven borta!!!

Hälsningar styrelsen 180730


Styrelsen skickar in sina synpunkter
angående kommunens planförslag över
Kv Stiernhielm 6&7, se bifogad skrivelse

synpunkter-pa-planforslag-rev.pdf

 


Är du intresserad av att skaffa elbil?
Föreningen installerar
laddboxar i garaget, läs mer om hur du anmäler
ditt intresse här!


 Protokoll från årsstämman 20180425
arsstamma2018.pdf


 Läs ny information vad som gäller vid flytt
under medlemsfliken


 Läs information från Telia om kanalutbudet!
Under Nyheter!


 

Föreningen har ställt upp ett
bordtennisbord i en lokal i
källarplanet hus C
Läs om hur du bokar och använder detta!


 GÄSTRUMMET.

Styrelsen har beslutat att det s.k. gästrummet får nyttjas av medlem i annat syfte än övernattning.Detta innebär att du som medlem i Brf Hercules kan hyra gästrummet/ styrelserummet för tex möte,samkväm eller annan aktivitet som lämpar sig för denna lokal.

Hyra sker på samma villkor och regler som gäller vid övernattning avseende tex ansvar och städning.

Se villkoren via separat länk på "Hyra gästrum".

 


Ny avgift för vattenförbrukningen!

Läs mer här


LARM INSTALLERAS !

Styrelsen informerar ! 

Sedan en tid tillbaka har det installerats larm på dörrarna från garaget in till respektive trappuppgång (slussen).

Anledningen till dessa larm är, som ni känner till, att vi har haft problem med främmande personer under nattetid i våra fastigheter.

Läs mer här!

 

 2016-12-01

Styrelsen Brf Hercules


 
Vi har skapat en länk till höger på denna sida
där vi informerar om hantering av nycklar
till lägenheterna, informera er vad som gäller!

  


 Nya rutiner för ärendehantering / felanmälan. Se under kontakter vad som gäller!


Skanska direkt tar nu över de felanmälningar som kommer
härefter, men vi skall alltid kontakta Marcus Rapp så håller
han kontakten med Skanska!
Skanska kommer att avtala tid med respektive medlem
för att åtgärda de kvarvarande punkter i lägenheterna.


Från och med 19 december 2015
kan medlemmar hyra föreningens
kombinerade gäst/styrelserum för
max 4 personer, läs mer här!


Nu har du möjlighet att se din egen förbrukning av
 varmt & kalltvatten!
följ denna länk hercules.aptustotal.se
logga in med användarnamn = ditt lägenhetsnummer
lösen ord = ditt lägenhetsnummer

Observera: Byt lösenord när du loggat in!